İş Güvenliği Uzmanlığı

 

 

Erk Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, bünyesinde bulunan A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanları ile çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda bulunan işyerlerine ilgili birimlerle iş birliği içerisinde rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Uzmanlarımız,

  • İşyerinde yapılan çalışmalarda  işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularını, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunur,
  • Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlar; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunur ve takibini yaparlar.
  • Çalışma ortamının gözetimini yaparlar.
  • İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapar ve uygula
  • maları takip ederler.
  • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlar ve uygularlar.
  • Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlar.

İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapar, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlar ve uygulamaların takibini yaparlar.

Ad Soyad *
Email*
Tel
Mesaj
Erk isg © Tüm Hakları Saklıdır.