YÜKÜMLÜLÜKLER

İşverenin, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bağlı olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bazı yükümlülükleri bulunmaktadır.Bu yükümlülükler aşağıdaki tabloda özet bir şekilde belirtilmiştir.    

Hekim ve Uzman Bulundurma Zorunluluğu   Çalışan Sayısı 50 den az   Çalışan sayısı 50 ve daha Fazla
  Çok Tehlikeli

01.01.2014’den itibaren İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu,*

01.01.2013’den itibaren Risk Değerlendirmesi yapma, Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması ve İSG Eğitimlerinin verilmesi zorunluluğu 

01.01.2013’den itibaren İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu

01.01.2013’den itibaren Risk Değerlendirmesi yapma, Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması ve İSG Eğitimlerinin verilmesi zorunluluğu 

  Tehlikeli

01.01.2014’den itibaren İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu

01.01.2013’den itibaren Risk Değerlendirmesi yapma, Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması ve İSG Eğitimlerinin verilmesi zorunluluğu 

01.01.2013’den itibaren İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu

01.01.2013’den itibaren Risk Değerlendirmesi yapma, Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması ve İSG Eğitimlerinin verilmesi zorunluluğu 

  Az Tehlikeli

 31/12/2023’ den itibaren İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu

01.01.2013’den itibaren Risk Değerlendirmesi yapma, Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması ve İSG Eğitimlerinin verilmesi zorunluluğu 

01.01.2013’den itibaren İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu

01.01.2013’den itibaren Risk Değerlendirmesi yapma, Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması ve İSG Eğitimlerinin verilmesi zorunluluğu 

*Çalışan sayısı 10’dan fazla olan Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde eğer tam zamanlı iş yeri hekimi yok ise diğer sağlık personeli bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Az tehlikeli işyerlerinin İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Hizmeti alması 31/12/2023 tarihine ertelenmiş olsa bile aşağıdaki hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan sertifika programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan kendi işyerlerinin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecek ya da Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden hizmet alabileceklerdir.

İşveren ya da Vekili Az Tehlikeli firmalarında iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlardan eğitim alarak başarılı olmaları gereklidir. Bu eğitimler uzaktan eğitim şeklinde 16 saat olacak şekilde verilirler. İşverenler, bu eğitim sonunda yapılacak sınavdan en az 50 puan alarak başarılı olabilirler.

50'den az çalışanı bulunan Az Tehlikeli İş yerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri;

(50 ve daha fazla çalışanı bulunan Az Tehlikeli İş yerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri ile aynı ISG Kurulu hariç)

 • Risk Analiz Raporunun Hazırlanması,
 • Acil Durum Eylem Planlarının Hazırlanması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi,
 • İlkyardımcı Eğitimlerinin Alınması,
 • Yangın Eğitimi ve Tatbikatlarının Yapılması,
 • Risk Değerlendirme Ekiplerinin Atanması,
 • Çalışan Temsilcisi Atanması,
 • Destek Elemanı Atanması,
 • Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması,
 • Acil Durum Tahliye Planlarının Hazırlanması,
 • İş Hijyeni Ölçümlerinin Yapılması,
 • Topraklama Ölçümü ve Elektrik İç Tesisat Uygunluk Ölçümlerinin Yapılması. Diğer Periyodik donanım ölçümleri.
Erk isg © Tüm Hakları Saklıdır.