YÜKÜMLÜLÜKLER

İşverenin, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bağlı olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bazı yükümlülükleri bulunmaktadır.Bu yükümlülükler aşağıdaki tabloda özet bir şekilde belirtilmiştir.    

Hekim ve Uzman Bulundurma Zorunluluğu Çalışan Sayısı 50 den az Çalışan sayısı 50 Fazla
Çok Tehlikeli

01.01.2014’den itibaren İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu,*

01.01.2013’den itibaren Risk Değerlendirmesi yapma, Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması ve İSG Eğitimlerinin verilmesi zorunluluğu 

01.01.2013’den itibaren İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu

01.01.2013’den itibaren Risk Değerlendirmesi yapma, Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması ve İSG Eğitimlerinin verilmesi zorunluluğu 

Tehlikeli

01.01.2014’den itibaren İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu

01.01.2013’den itibaren Risk Değerlendirmesi yapma, Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması ve İSG Eğitimlerinin verilmesi zorunluluğu 

01.01.2013’den itibaren İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu

01.01.2013’den itibaren Risk Değerlendirmesi yapma, Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması ve İSG Eğitimlerinin verilmesi zorunluluğu 

Az Tehlikeli

30.06.2016’den itibaren İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu

01.01.2013’den itibaren Risk Değerlendirmesi yapma, Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması ve İSG Eğitimlerinin verilmesi zorunluluğu 

01.01.2013’den itibaren İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu

01.01.2013’den itibaren Risk Değerlendirmesi yapma, Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması ve İSG Eğitimlerinin verilmesi zorunluluğu 

*Çalışan sayısı 10’dan fazla olan Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde eğer tam zamanlı iş yeri hekimi yok ise diğer sağlık personeli bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

Erk isg © Tüm Hakları Saklıdır.