Kalite Politikamız• İş Sağlığı ve Güvenliği alanında verdiğimiz hizmetlerde en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak, firmamızın bugüne kadar edinmiş olduğu saygınlığı, itibarı korumak ve yükseltmek,
• Katılımcı ve nitelikli personel, etkin iletişim, ekip çalışması, tanımlanmış ve düzenli bilgi paylaşımı ile Kurumun tümünde, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında, iyi mesleki ve teknik uygulama şartları sağlanarak ulusal mevzuata, müşteri şartlarına, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak hizmet vermek,
• Kurumsal ve sistemli olarak güvenilir, doğru, tarafsız, izlenebilir, hızlı ve hizmet alanların gizliliğini esas alan, kaliteli hizmet sunmak ve bu prensiplerin sürekliliğini sağlamak,
• Ulusal İş Sağlığı Güvenliği  politikaları ve Uluslararası daha modern uygulamalar doğrultusunda hizmetlerimizi sürekli olarak geliştirmek, tüm paydaşlarımızla maksimum işbirliği sağlamak,
• ¨ Gelişen teknolojiyi de dikkate alarak, sürdürülen faaliyetlerde ve verilen hizmetlerde, teknik olarak ve kalite açısından sürekli iyileştirme için çaba harcamak ve firma güvenilirliğini devamlı kılmak,
• Kalitenin ancak ekip çalışması ile sürdürülebileceğine inanarak, tüm çalışanların katılımını, eğitimini ve kalite yönetim sistemimize uyumunu sağlamak; personelin politikamıza ve prosedürlerimize uygun olarak çalışmalarını temin etmek,
• TÜRKAK ve Uluslararası Kurumlar rehber ve tebliğlerinin gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermek,

  

Erk isg © Tüm Hakları Saklıdır.