İş Yeri Ortak Çözümleri

İş sağlığı ve güvenliği kanunu aynı alanı kullanan birden fazla işyeri varsa bunların aralarında eşgüdümü öngörmektedir. Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler; iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapar, yapılan işin yapısı göz önüne alınarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde yapar, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır.

Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir. Erk Osgb bu gibi durumlarda neler yapılacağı konusunda danışmanlık ve uygulama hizmetlerini vermektedir.

Ad Soyad *
Email*
Tel
Mesaj
Erk isg © Tüm Hakları Saklıdır.