Tebliğler

Dayandığı Kanun No/Madde Tebliğ Adı
(Tarihe Göre Sıralama)
docx Mevzuat Bilgi Sistemi Linki Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
6331 Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39) İndir MBS Linki 27.11.2014 29188
6331/7 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ İndir MBS Linki 03.05.2014 28989
6331/30 İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ İndir MBS Linki 29.08.2013 28750
3146/12,34, KKD Yön. Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ İndir MBS Linki 15.08.2013 28736
KHK-18/2-n Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Fenni Teknik Şartnamesi) İndir MBS Linki 30.06.2007 26568 Mük.
-- Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ İndir MBS Linki 06.04.2007 26485
 
Erk isg © Tüm Hakları Saklıdır.