ISG Eğitimleri

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanlara karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri ve yasal hak ve sorumluluklarını öğretmek için iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları düzenlenmeli ve çalışanların bu programlara katılmasını sağlanmalıdır.

 

►İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri şu konuları kapsar.
Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma 
tekniklerinin uygulanması,

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,

Kişisel koruyucu alet kullanımı,
Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
Uyarı işaretleri,
Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
Temizlik ve düzen,
Yangın olayı ve yangından korunma,
Termal konfor şartları,
Ergonomi,
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
İlk yardım, kurtarma.

Ad Soyad *
Email*
Tel
Mesaj
Erk isg © Tüm Hakları Saklıdır.